Portes Beach Hotel
Portes Beach Hotel
Portes Beach Hotel
Portes Beach Hotel
Κάντε κράτηση ή Call us
Κράτηση
×

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Οι υγρότοποι, όσοι δεν έχουν εντελώς υποβαθμισθεί από τον Άνθρωπο, σφύζουν από ζωή. Ιδιαίτερα θαυμαστή είναι η πληθώρα υδρόβιων πουλιών που βρίσκουν εκεί χώρους για αναπαραγωγή, φώλιασμα, τροφή και ξεκούραση. Πολλά από τα είδη είναι μεταναστευτικά και προστατεύονται άμεσα ή έμμεσα από Διεθνείς Συμβάσεις (π.χ. Ραμσάρ, Βέρνης, Ρίο) και Κοινοτικές Οδηγίες (π.χ.79/409/ΕΟΚ για τα άγρια πουλιά). Eπίσης, πολλοί υγρότοποι προστατεύονται από την εθνική νομοθεσία, τη Σύμβαση Ραμσάρ και περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.

Η λιμνοθάλασσα του Αγίου Μάμα στη Χαλκιδική αποτελεί "Τόπο Κοινοτικής Προστασίας" και "Ειδική Ζώνη Προστασίας" του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 με κωδικό GR1270004. Η λιμνοθάλασσα εντοπίζεται κοντά στον Άγιο Μάμα στην περιοχή των Νέων Μουδανιών και καταλαμβάνει μία έκταση 6.332 στρεμμάτων. Το νερό της λιμνοθάλασσας είναι υφάλμυρο, η βλάστηση χαμηλή, ενώ η περιοχή παρουσιάζει την εικόνα ενός αμμώδους χερσότοπου. Στον υγρότοπο διατρέφονται, αναπαράγονται και διαχειμάζουν πολλά αξιόλογα πτηνά. Χαρακτηριστικά είναι επίσης και κάποια θηλαστικά, ερπετά και αμφίβια. Η λιμνοθάλασσα κινδυνεύει από τη μείωση των υδάτων λόγω της ξηρασίας, την υπεράντληση των υπόγειων υδάτων, την κατασκευή δρόμων και κατοικιών.

Κωδικός υγροτόπου: 127086000

Περιφέρεια: κεντρικής Μακεδονίας

Υπερθαλάσσιο ύψος: 0μ.

Τύπος υγροτόπου: παράκτιο περιοδικώς κατακλυζόμενο έλος αλμυρού - υφάλμυρου νερού.

Αβιοτικά γνωρίσματα: τρείς υδατοσυλλογές με υφάλμυρο νερό από τις οποίες οι δύο αποτελούν φυσικά κοιλώματα του εδάφους και η Τρίτη μια τάφρο που παλαιότερα ένωνε το έλος με τη θάλασσα, στην περιοχή της διώρυγας της Ποτίδαιας. Προς τη πλευρά της θάλασσας αναπτύσσεται εκτεταμένο αμμοθινικό σύστημα μήκους 3,5χλμ. Και πλάτους 120-250μ. Το οποία σχηματίστηκε με την επίδραση των θαλάσσιων ρευμάτων και του ανέμου. Το έλος δέχεται τα νερά των απορροών της ευρύτερης περιοχής καθώς και από την υπεδάφια διείσδυση θαλασσινού νερού.

Βλάστηση: α) βλάστηση αμμοθίνων και αμμωδών ακτών: τριβόλι, αγριομπαμπάκι, γαλατσίδα, αγριοκαρδαμούδα, αλυμιά, ψάθα, αγκάθι, κρίνος της θάλασσας, β) αλοφυτική-ημιαλοφυτική βλάστηση:αρμύρες, αρμυρίθρα, halimione portulacoides, salsola soda, suaeda maritime, aeluropus litoralis, γ) βλάστηση υγρών λιβαδιών: βούρλο, ψαθί, limonium gmelinii, δ) βλάστηση καλαμώνων αγριοκάλαμο, ψαθί. Σε τμήματα της περιμετρικής ζώνης του υγροτόπου υπάρχουν αροτραίες καλλιέργειες.

Πανίδα: πτηνά: βαρβάρα, καλαμοκάνας, αβοκέτα, πετροτριλίδα, νεροχελίδονο, μαυροκέφαλος γλάρος, μαυρογλάρονο, κύκνος, φλαμιγκο.

Σπουδαιότερες σημερινές αξίες: κτηνοτροφική, θηραματική, επιστημονική, αναψυχής, εκπαιδευτική.

Χρήσεις: βόσκηση, αναψυχή, τουρισμός.

Αιτία αλλοιώσεων: επιχωματώσεις, ίδρυση νέων οικισμών ή επέκταση παλαιών, υπεραντλήσεις, εγκατάσταση ή επέκταση στάβλων - εκτροφείων, παράνομο ή αλόγιστο κυνήγι.

Σπουδαιότερες θετικές ενέργειες: αναφορά σε διεθνείς - ευρωπαϊκούς καταλόγους βιοτόπων-υγροτόπων(σημαντική περιοχή για την ορνιθοπανίδα ICBP- IWRB), χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες, οικολογικές μελέτες και έρευνες.

ΒΡΑΒΕΙΑ

Portes Beach Hotel

The Corporate Reputize Index™ is an aggregate score measuring the reputation of all your properties at a given point of time. It is based on data aggregated from more than 100 online sources for each of your properties. more...

Reputize Index™
Portes Beach Hotel
84.2/ 100
4434 reviews

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα Ποτίδαια (Νέα Μουδανιά), 63200, Κασσάνδρα, Χαλκιδική Τηλ: +30 23730 41925, Φαξ: +30 23730 42125, Email: info@portesbeach.gr • MHTE : 0938K014A0580900
Όνομα είναι υποχρεωτικό
Email είναι υποχρεωτικό
ΕΣΠΑ